car diagnostics + tuning

Какво е Chip Tuning?

Чип тунинг (Chip Tuning) представлява в своята основа промяна на оригиналния софтуер на автомобила. В софтуера управляващ двигателя има редица параметри, които се модифицират за да се получи качествен тунинг. Такива са например количеството гориво, времето и началото за впръскване на горивото, момента на подаване на искра, налягане на турбото, налягане в горивната магистрала и други. Всички тези параметри трябва да бъдат прецизно конфигурирани, за да се получи качествен чип тунинг.

🏅 Какво е BDM Chip Tuning?

При този начин е нужно компютърът да бъде отворен. За връзка между БДМ програматора се ползват БДМ пиновете на компютрите, които са изработени от завода производител и служат за записването на Флаш паметта, Еепром паметта и паметта на микропроцесора. Този метод се налага при определени компютри и манипулации, когато се налага да бъде ползвана цялата информация от компютъра за да може коректно да се направи тунинг, ЕГР или ДПФ премахване от софтуера.

🏅 Какво е OBD Chip Tuning?

Това е метод за чип тунинг предимно за автомобили след 2000 година, който позволява четенето и записването на софтуера през буксата за диагностика (On-board Diagnostic connector). По този начин може да се модифицира софтуера в ЕКУ-то без то да бъде отваряно.